INFORMACJE O FIRMIE

Dane rejestrowe spółki

Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000102157 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łódź- Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS

Regon: 730918997

NIP: 829-15-05-541

Kapitał zakładowy: 1 600 000 zł


Fakty

– Założona w 1986 roku,
– Główna siedziba: Padwa, Włochy,
– Produkcja: Włochy, Polska (od 1998 r.),
– Segment: HVAC, Przemysł,
– Zastosowanie: Obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, centra logistyczne, obiekty sakralne i sportowe,
– Certyfikaty: zgodne z Dyrektywą Gazową 90/396 EEC, ErP2018,
– System zarządzania: UNI EN ISO 9001:2008.


Ogólne warunki sprzedaży i serwisu

Ogólne warunki dostaw

Ogólne warunki serwisu i gwarancji