Inwestycje - dotacje unijne

 

Zapytania ofertowe w ramach realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nagrzewnic gazowych”, który został złożony w konkursie na dofinansowanie nr RPLD.03.02.00-18/12 / w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

 


Data wprowadzenia: 28.VIII.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup oprogramowania do doboru urządzeń (wizualizacja ogrzewania, zapotrzebowanie energetyczne)


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 

 

 

 

 


Data wprowadzenia: 26.VIII.2015r.

Aktualizacja: 27.VIII.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa stacjonarnego analizatora spalin


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 


Informacja o wprowadzeniu korekty zapytania ofertowego (27.VIII.2015r) : (link PDF)

 

 


Data wprowadzenia: 16.VII.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup urządzeń wyposażenia lakierni proszkowej


Pliki do pobrania:
(link PDF) ,
(załączniki archiwum ZIP)

 

Data wprowadzenia: 07.VIII.2015r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:Zakup urządzeń wyposażenia lakierni proszkowej 

 


Pliki do pobrania: (link PDF)

 

 


Data wprowadzenia: 7.VII.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup urządzenia do prób bezpieczeństwa elektrycznego i testów parametrów urządzeń gazowych


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 

Data wprowadzenia: 22.VII.2015r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Zakup urządzenia do prób bezpieczeństwa elektrycznego i testów parametrów urządzeń gazowych

 


Pliki do pobrania: (link PDF)

 


Data wprowadzenia: 22.VI.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa spawarki


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 

 

 


Data wprowadzenia: 26.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa spawarki


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 

 


Data wprowadzenia: 25.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa pakietów biurowych Office


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 Data wprowadzenia: 21.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa żurawia


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 

 


Data wprowadzenia: 20.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa szlifierki


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 


 


Data wprowadzenia: 14.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa punktów dostępowych (access point)


Pliki do pobrania:
(link PDF)

 Data wprowadzenia: 12.V.2015r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego

 

Pliki do pobrania: (link PDF)


 


Data wprowadzenia: 12.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa pakowarki paletowej


Pliki do pobrania:
(link PDF) 


Informacja o wprowadzeniu korekty zapytania ofertowego (13.V.2015r) : (link PDF)

 

 


Data wprowadzenia: 12.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS


Pliki do pobrania:
(link PDF) 

 

 


Data wprowadzenia: 12.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa elektrycznego wózka widłowego


Pliki do pobrania:
(link PDF) 

 

 


Data wprowadzenia: 11.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa felcarki


Pliki do pobrania:
(link PDF) 

 

 


Data wprowadzenia: 11.V.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa profilarki


Pliki do pobrania:
(link PDF) 

 

 


Data wprowadzenia: 27.IV.2015r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa mobilnej stacji roboczej


Pliki do pobrania:
(link PDF) 

 

 


Data wprowadzenia: 16.IV.2015r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego

 

Pliki do pobrania: (link PDF + załącznik nr 1)