EOLO B BC RT wersja kondensacyjna

Nagrzewnica dachowa
  Konfigurator:

  Informacje o produkcie

  EOLO B BC RT - Nagrzewnice dachowe wersja kondensacyjna

  Nagrzewnice EOLOB BC RT są produkowane z wymiennikiem/ami kondensacyjnym o wydatku powietrza do 24 m3/h dla modeli standardowych. Roof-topy są dostępne również dla zwiększonych wydajności do 29.000 m3/h, w przeliczeniu na jedno urządzenie. Portfolio nagrzewnic EOLO B BC RT składa się z kilkunastu modeli, zazwyczaj montowanych na zewnątrz, na dachu obiektów. Moduły poboru i wyrzutu powietrza dla agregatów są swobodnie konfigurowalne w zakresie dostępnej oferty. Na wyposażenie urządzeń składa się system różnorodnych kratek / czerpni powietrza, przepustnic sterowanych elektrycznie, komór mieszania, filtrów itp. Urządzenie można dostosować do potrzeb instalacji i architektury budynku.

  STANDARD WYKONANIA I PRACY NAGRZEWNIC:
  • Palnik PREMIX modulowany w zakresie 30% – 100%,
  • Najwyższa klasa emisji tlenek azotu KLASA 5 NOx < 30ppm.

  Dane techniczne:
  Dostępne modele:25 VIP, 35VIP, 45VIP, 55VIP, 65VIP, 85VIP, 100VIP, 120VIP, 150VIP, 200VIP, 250VIP, 300VIP
  Wydajność:od 8 do 315 kW
  Sprawność spalania:do 105%
  Maks. zużycie gazu dla GAZ 50:2,33 do 33,33 m3/h
  Wydajność powietrza:od 2.200 m3/h do 29.000 m3/h
  Sterowniki EOLO B BC RT

  Dostępne możliwości sterowania nagrzewnic typu Roof-top

  Budowa modułowa

  Dostępne rozwiązania instalacji poboru i wyrzutu powietrza