Promienniki podczerwieni INFRA

Promienniki podczerwieni INFRA

Spalanie gazu w promienników podczerwieni następuje w inżektorowym, hermetycznym palniku, posiadającym elektroniczny system zapłonu oraz jonizacyjną kontrolę płomienia. Rura promieniująca, będąca emiterem, ogrzewana jest płomieniem i produktami spalania gazu.  Rura emituje fale elektromagnetyczne, które padając na obiekt (np. człowieka) powodują natychmiastowe odczucie komfortu cieplnego. Powietrze w pomieszczeniu jest ogrzewane w sposób wtórny, poprzez odbicie się fal od obiektów (ludzi, wyposażenia pomieszczeń itp.).

Promienniki mają najmniejszą bezwładność cieplną, wśród systemów ogrzewania. Optymalną wysokością montażu dla promienników jest przedział 5- 7 m od poziomu podłogi, przy założeniu minimalnej 4 metrowej odległości emitera od materiałów łatwopalnych. Sposób działania promienników umożliwia ogrzewanie w  strefach grzewczych bez konieczności wydzielania przegród budowlanych, czy też montażu kurtyn powietrza. Dodatkowym atutem tego systemu ogrzewania  jest brak ruchu powietrza, które nie powoduje wzniecania kurzu i zapewnia zachowanie czystości w pomieszczeniu.

Modele promienników INFRA, w zależności od budowy i wykonania dzielimy na:

– jednorurowe promienniki INFRA MONO BM,

– dwururowe promienniki INFRA BU,

– dwururowe  promienniki INFRA ES z możliwością oszczędności zużywanej energii.