SV Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne SV


Zimne kurtyny powietrza służą do oddzielania stref ogrzewania o różnych temperaturach. Urządzenie ma za zadanie zapewnić wymuszony przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym ( w zależności od montażu.

Typoszereg kurtyn składa się z trzynastu modeli o wydajności powietrza od 6 000 m3/h do 23 000 m3/h. Modułowa budowa pozwala na uzyskanie dowolnego wyiatu przepływu strugi w zakresie od 1,3 do 6 m, przy dostępnej szerokości modułu 650, 700, 750 mm.