OGRZEWANIE NADMUCHOWE

Ogrzewanie nadmuchowe jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii ogrzewania obiektów, zarówno średnio, jak i wielkokubaturowych.

Zasada działania nagrzewnic polega  na przekazaniu energii cieplnej powstałej w wymienniku w wyniku spalania gazu za pomocą wentylatora, który przekierowuje strumień gorącego powietrza w zadanym kierunku, do wnętrza pomieszczenia lub kanału wentylacyjnego. Przy zastosowaniu wymiennika z odprowadzeniem kondensatu, nagrzewnice osiągają wyższą sprawność całego urządzenia, jak również możliwość modulacji wydajności w zakresie od 30-100% mocy nominalnej.

Portfolio produktów zostało podzielone, w zależności od zastosowanego wymiennika. Kolejnym kryterium, determinowanym poprzez wydajność urządzeń jest ich sposób zainstalowania.  Poszczególne modele stanowią zarówno samodzielne jednostki o wydajności do 300 kW montowane na zewnątrz lub wewnątrz obiektów, jak i pojedyncze urządzenia do bezpośredniego nawiewu ogrzanego powietrza.

W skład oferty w zakresie technologii nadmuchowej wchodzą:

– nagrzewnice wiszące EOLO B (na gaz) i G (na olej),

– aparaty grzewczo-wentylacyjne, montowane na dachu EOLO B RT, zwane Roof-top-ami,

– aparaty grzewczo-wentylacyjne stojące EOLO B V.