Specjalista ds. Kadr i Płac

Zakres obowiązków:

  • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (umowy o pracę),
  • obsługa administracji kadrowej związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników oraz nawiązywaniem, przebiegiem i ustaniem współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi,
  • sporządzanie raportów i analiz kadrowo-płacowych (w tym sprawozdawczość do GUS, ZUS i PFRON),
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych absencji,

Wymagania:

  • minimum 3 letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku,
  • doskonała znajomość bieżących przepisów z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Rozliczeń czasu pracy
  • samodzielność i dokładność w działaniu, umiejętność pracy w grupie

Prosimy o podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o, Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).”